Adeilad newydd Ysgol y Castell wedi’i agor yn swyddogol

Ddydd Mercher, 11 Ionawr, cafodd adeilad newydd sbon Ysgol y Castell ei agor gan y Cynghorydd Darren Price, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

 

Mae Ysgol y Castell wedi cael adeilad newydd o’r radd flaenaf. Bydd yn darparu addysg gynradd i 270 o ddisgyblion cynradd a 30 o ddisgyblion meithrin, ac mae lle ychwanegol i ddarparu gofal y Blynyddoedd Cynnar.

Mae’r gwaith o gyflawni’r buddsoddiad yn cael ei gwblhau mewn dau gam.

 

Cafodd cam un ei gwblhau ym mis Tachwedd 2022, wrth i ddisgyblion a staff symud i adeilad newydd yr ysgol sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif. Bydd y cyfleusterau yn cynnig llawer o fanteision i’r ysgol ac i’r gymuned ehangach.

Mae disgwyl i’r ail gam gael ei gwblhau yn ystod haf 2023 a bydd y gwaith yn cynnwys dymchwel hen adeilad yr ysgol, i greu caeau chwarae, Man Chwarae Amlddefnydd (MUGA) a gofod a darpariaethau at ddefnydd y gymuned.

Costiodd y cyfleuster newydd sbon hwn £7.4 miliwn i’w ddarparu ac fe’i ariannwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, drwy ei Raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu, a chan Raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Cyngor Sir Caerfyrddin.

Adeiladwyd yr ysgol newydd gan Lloyd & Gravell Ltd.

Dywedodd Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Adran Addysg a Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Caerfyrddin: “Roedd angen adeilad newydd ar ddisgyblion a staff Ysgol y Castell a bydd y cyfleuster arbennig newydd sbon hwn yn rhoi cartref ardderchog iddynt am flynyddoedd lawer i ddod.

 

“Ysgol y Castell yw canolbwynt ei chymuned ac felly bydd yr adeilad hwn hefyd o fudd i gymuned Cydweli.

 

“Yn ogystal hoffwn ddiolch i Gyngor Sir Caerfyrddin am fuddsoddi yn y prosiect hwn, a hynny mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.”

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg a’r Gymraeg, y Cynghorydd Glynog Davies: “Mae adeilad newydd Ysgol y Castell yn gyfleuster ardderchog y mae’r plant, y rhieni, yr athrawon a staff yr ysgol yn ei haeddu. Gan obeithio y byddant yn hapus yno am gyfnod hir.

 

“Mae’r cyfleuster hwn, sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif, yn rhan o’n rhaglen fuddsoddi yn y gymuned hon.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page