Cofio dioddefwyr ar ddiwrnod Cofio’r Holocost

Mae Diwrnod Cofio’r Holocost yn cofio bywydau chwe miliwn o Iddewon a fu farw yn yr Holocost, ynghyd â’r miliynau o bobl eraill a laddwyd mewn hil-laddiadau dilynol yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.

Am 4pm ar 27 Ionawr, cynhaliodd Adran Gofal Ysbrydol Hywel Dda (Caplaniaeth) seremoni yn Hafan Derwen lle plannwyd coeden afalau sur eginblanhigyn i gofio am bawb a laddwyd.

Yn ystod y seremoni, siaradodd Euryl Howells, Uwch Gaplan ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda am thema eleni o ‘bobl gyffredin’, sy’n ein hysgogi ac yn ein gwahodd i feddwl pa mor hawdd yw hi i ‘bobl gyffredin’ fod yn gyflawnwyr.

“Dylai pobl gyffredin fyfyrio ar sut i herio rhagfarn, gwahaniaethu a chasineb mewn cymdeithas/gweithle. Fel ‘pobl gyffredin’ mae angen i ni ddysgu o wersi’r gorffennol, a chynnig gwrthwynebiad a dyfalbarhau wrth greu dyfodol mwy diogel a gwell.”

Mae Diwrnod Cofio’r Holocost hefyd yn cofio’r dioddefwyr eraill a fu farw. Lladdwyd pobl hoyw, offeiriaid, Sipsiwn, pobl ag anableddau meddyliol neu gorfforol, comiwnyddion, undebwyr llafur, Tystion Jehofa, anarchwyr, Pwyliaid a phobloedd Slafaidd eraill.

Darllenodd cynrychiolydd o’r gymuned Sipsiwn, Leanne Morgan, gerdd hyfryd ‘Chickens in a Pen’ gan Raine Geoghegan yn y seremoni i gofio’r holl Sipsiwn hynny a gollodd eu bywydau.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page