Côr roc a phop yn codi £3,000 i elusen y GIG

Mae’r Phil Harmonics, côr roc a phop o Lanelli, wedi codi swm arbennig o £3,000 ar gyfer yr Uned Ddydd Cemotherapi yn Ysbyty Tywysog Phillip.

 

Cynhaliodd y côr ei Gala flynyddol ar Orffennaf 1af yng Ngwesty’r Diplomat yn Llanelli i godi’r arian.

 

Dywedodd Sarah Mair, Sylfaenydd y Côr: “Sefydlais y côr naw mlynedd yn ôl yn benodol i godi arian at elusennau a chael ychydig o hwyl.

 

“Thema’r Gala eleni oedd ‘Rhythm y Nos’ a buom yn arddangos caneuon o’r 50au hyd heddiw. Roedd yn llawer o hwyl gyda llawer o gyfranogiad gan y gynulleidfa.

 

“Roedd y paratoi yn waith caled, gyda llawer o ymarferion ac ymarferion gwisg, ond mae’r cyfan yn werth chweil pan welwch chi gymaint o hwyl mae pawb yn ei gael wrth godi arian at achosion da.

 

“Hoffem ddiolch yn fawr iawn i’r holl fusnesau ac unigolion lleol a gefnogodd ein noson elusennol drwy gyfrannu gwobrau raffl, ac i Westy’r Diplomat am ein cynnal.”

 

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda a rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page