Mudiad Meithrin yn llwyddo i gynnal Parti Piws Mwyaf y Byd

FEL rhan o ddathliadau pen-blwydd Dewin a Doti yn 10 oed eleni fe osododd Mudiad Meithrin sialens i bawb trwy Gymru i wisgo piws Ddydd Mercher 10 Ebrill gan anelu i gael 10,000 o bobl yn cymryd rhan i greu Parti Piws Mwyaf y Byd!

Mae’r Mudiad yn falch o gyhoeddi ei fod wedi chwalu’r targed o 10,000 gan i 12,500 o bobl (gan gynnwys un ceffyl!) yn cymryd rhan ym Mharti Piws Mwyaf y Byd ar draws Cymru!

Lansiwyd cymeriadau Dewin a Doti gan y Mudiad yn Eisteddfod Genedlaethol y Bala yn 2009. Mae Dewin a Doti yn byw yn y Balalŵn fawr yn uchel yn yr awyr, ac maent wrth eu boddau’n clywed plant bach yn siarad Cymraeg ac yn gwibio i lawr o’r Balalŵn i chwarae gyda’r plant bach yn y Cylchoedd Meithrin i’w helpu a’u hybu i siarad Cymraeg.

Dywedodd Prif Weithredwr Mudiad Meithrin, Gwenllïan Lansdown Davies:
Roedd Parti Piws Mwyaf y Byd yn ffordd hwyliog i gylchoedd godi arian wrth ofyn i bob plentyn dalu punt am wisgo unrhyw ddilledyn piws ar y diwrnod.

“Cynhaliwyd Partïon Piws drwy Gymru benbaladr ar Ddydd Mercher 10fed o Ebrill. I ddathlu’r achlysur teithiodd Dewin a Doti i bob sir yng Nghymru yn y Balalŵn gan ymweld â rhai o’r plant yn narpariaethau’r Mudiad wrth iddynt gynnal Parti Piws i ddathlu eu pen-blwydd.”

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau eraill i ddathlu pen-blwydd Dewin a Doti yn ystod yr haf  gan gynnwys Y Pasiant Meithrin ar y thema ‘Pen-blwydd Dewin a Doti’ a berfformir gan blant y cylchoedd yn ardal Caerdydd a’r fro ar lwyfan Pafiliwn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ar 1 Mehefin ym Mae Caerdydd, a Phasiant Meithrin ar y thema ‘Dathlu’ ar lwyfan pafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst ar fore Ddydd Mercher 7 Awst.

Bydd Heini (cymeriad hoffus sydd â rhaglen ar Cyw), hefyd yn perfformio sioe newydd sbon o’r enw ‘Dathlu gyda Dewin a Doti’ i blant bach Cymru. Bydd y sioe yn cael ei pherfformio mewn canolfannau ar hyd a lled Cymru fel rhan o daith Gŵyl Dewin a Doti a gynhelir gan Mudiad Meithrin rhwng 10 a 29 Mehefin.

LLUN 1: Cylch Meithrin Morfa Nefyn yn dathlu gyda Dewin

LLUN 2: Grŵp Cymraeg i Blant Aberhonddu

LLUN 3: ‘Buzz’ y Ceffyl yn Llangeitho, Ceredigion

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page