Rhaid i San Steffan ail-feddwl am gau swyddfeydd yr Adran Gwaith a Phensiynau– Plaid Cymru

Meddyliwch eto am gau swyddfa’r Adran Gwaith a Phensiynau yn Llanelli – dyna oedd y neges mae AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi’i anfon at y Llywodraeth Geidwadol yn Llundain.

Mewn datganiad ysgrifenedig ar 26 Ionawr eleni, gosododd y Gweinidog Cyflogaeth Damian Hinds allan gynigion am ddyfodol holl stad yr Adran Gwaith a Phensiynau, gan gynnwys cau’r swyddfa yn Llanelli fyddai’n golygu colli 146 o swyddi o’r dref.

Daeth yr alwad gan Blaid Cymru ar i Lywodraeth San Steffan ail-feddwl am eu cynigion cyn cyfarfod briffio yfory ( 4 Gorffennaf 2017 yn Nhŷ Hywel)  i Aelodau Cynulliad gan Ysgrifennydd Cyffredinol undeb llafur y PCS, Mark Serwotka, ynghyd â chynrychiolwyr o’r mannau gwaith fyddai’n dioddef yr effaith.

Mae Simon Thomas wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau newydd David Gauke yn gofyn i Lywodraeth San Steffan roi’r gorau i gynlluniau i gau Swyddfa Cyflwyno Budd-daliadau Llanelli.

Meddai AC y Canolbarth a’r Gorllewin dros Blaid Cymru Simon Thomas:

“Rwy’n galw ar yr Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau newydd David Gauke i ail-asesu’r cynigion i gau’r swyddfa yn Llanelli ac i adolygu’r penderfyniad i symud swyddfeydd a chyd-leoli yn y Drenewydd, Llandrindod ac Ystradgynlais.

“Yr oedd yna bryder yn Llanelli a’r rhanbarth y byddai’r cau yn nhref Llanelli yn golygu colli swyddi. Byddai adleoli’r swyddi yn golygu swyddfeydd mor bell i ffwrdd â Doc Penfro a Chaerdydd. Anodd iawn fyddai i rywun sy’n byw yn Llanelli neu’r cyffiniau deithio yno.

“Dylai’r Torïaid fod yn buddsoddi yng nghanmol trefi, fel y mae Cyngor Sir Gâr dan arweiniad Plaid Cymru yn wneud, nid tynnu swyddi allan o Lanelli.

“Mae llawer o’r gweithwyr yn Llanelli yn hŷn ac yn fenywod, gyda chyfrifoldebau gofal. Mae’n warth o beth na wnaed unrhyw werthuso cydraddoldeb ar effaith y symud arnynt hwy a’u cleientiaid.”

Mae’r Aelod Cynulliad hefyd wedi lleisio pryderon am y cynnig i symud Canolfan Waith Ystradgynlais i’r llyfrgell leol. Mae Undeb y PCS wedi dweud fod y llyfrgell yn rhy fach i gartrefu’r gwasanaethau sy’n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd o’r Ganolfan Waith.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page