Cynllun amddiffynfeydd môr y Mwmbwls yn cymryd cam mawr nesaf

Mae cynlluniau ar gyfer amddiffynfeydd môr newydd i helpu i amddiffyn y Mwmbwls am ddegawdau i ddod wedi cymryd cam mawr arall ymlaen.

Cymeradwyodd cabinet Cyngor Abertawe gytundeb ariannu’r cynllun rhwng Llywodraeth Cymru a’r cyngor, y gost adeiladu a dyfarnu’r contract adeiladu.

Bydd y cyngor nawr yn cyflwyno ei achos busnes terfynol i Lywodraeth Cymru ar gyfer ei gymeradwyo.

Os caiff hwnnw ei gymeradwyo, bydd y prosiect a gyflwynir gan y cyngor – sydd wedi bod yn destun sawl blwyddyn o gynllunio ac ymgynghori gofalus – yn symud ymlaen i’r cam adeiladu, a fydd yn dilyn ymagwedd fesul cam o ddiwedd y flwyddyn eleni i o gwmpas haf 2024.

Mae’r cyngor yn bwriadu enwi’r contractwr yn gyhoeddus yn yr wythnosau nesaf ac yn parhau i roi’r newyddion diweddaraf i gynghorwyr wardiau lleol am y cynllun a dderbyniodd ganiatâd cynllunio ym mis Ebrill.

Bydd yn gweithio gyda’r contractwr i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r cyhoedd a busnesau am sut y bydd y gwaith yn cael ei gyflwyno fesul cam ar gyfer y prosiect adeiladu mawr hwn.

Meddai Andrew Stevens, Aelod Cabinet y Cyngor dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd yng nghyfarfod y Cabinet:

“Mae Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyfle sylweddol i ni ddod o hyd i ddatrysiad cynaliadwy i broblemau cyfredol cyflwr morglawdd y Mwmbwls, a mynd i’r afael â pherygl llifogydd tymor hir sy’n effeithio ar y gymuned.

“Bydd hefyd yn cefnogi potensial datblygu ac adfywio’r ardal yn y dyfodol gan sicrhau gwelliannau i werth amwynder a hamdden y promenâd a’i ddefnydd fel atyniad pwysig i ymwelwyr.”

Unlike  other news outlets, Carmarthenshire News Online does not receive massive advertising revenue or large grants. We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: