Cynllun amddiffynfeydd môr y Mwmbwls yn cymryd cam mawr nesaf

Mae cynlluniau ar gyfer amddiffynfeydd môr newydd i helpu i amddiffyn y Mwmbwls am ddegawdau i ddod wedi cymryd cam mawr arall ymlaen.

Cymeradwyodd cabinet Cyngor Abertawe gytundeb ariannu’r cynllun rhwng Llywodraeth Cymru a’r cyngor, y gost adeiladu a dyfarnu’r contract adeiladu.

Bydd y cyngor nawr yn cyflwyno ei achos busnes terfynol i Lywodraeth Cymru ar gyfer ei gymeradwyo.

Os caiff hwnnw ei gymeradwyo, bydd y prosiect a gyflwynir gan y cyngor – sydd wedi bod yn destun sawl blwyddyn o gynllunio ac ymgynghori gofalus – yn symud ymlaen i’r cam adeiladu, a fydd yn dilyn ymagwedd fesul cam o ddiwedd y flwyddyn eleni i o gwmpas haf 2024.

Mae’r cyngor yn bwriadu enwi’r contractwr yn gyhoeddus yn yr wythnosau nesaf ac yn parhau i roi’r newyddion diweddaraf i gynghorwyr wardiau lleol am y cynllun a dderbyniodd ganiatâd cynllunio ym mis Ebrill.

Bydd yn gweithio gyda’r contractwr i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r cyhoedd a busnesau am sut y bydd y gwaith yn cael ei gyflwyno fesul cam ar gyfer y prosiect adeiladu mawr hwn.

Meddai Andrew Stevens, Aelod Cabinet y Cyngor dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd yng nghyfarfod y Cabinet:

“Mae Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyfle sylweddol i ni ddod o hyd i ddatrysiad cynaliadwy i broblemau cyfredol cyflwr morglawdd y Mwmbwls, a mynd i’r afael â pherygl llifogydd tymor hir sy’n effeithio ar y gymuned.

“Bydd hefyd yn cefnogi potensial datblygu ac adfywio’r ardal yn y dyfodol gan sicrhau gwelliannau i werth amwynder a hamdden y promenâd a’i ddefnydd fel atyniad pwysig i ymwelwyr.”

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page