Darllenydd Newyddion yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd i gefnogi Uned Gofal Dwys

Yn y llun o’r chwith i’r dde: John Gillibrand (Tad Peter), Peter Gillibrand, Uwch Brif Nyrs Charlotte Moore, Uwch Brif Nyrs Tammy Bowen.

https://haleheatingandrenewables.co.uk/

 

Mae Peter Gillibrand, gohebydd a darllenydd newyddion o Gaerdydd, wedi codi £1,866 ar gyfer yr Uned Gofal Dwys (ICU) yn Ysbyty Glangwili.

 

Rhedodd Peter Hanner Marathon Caerdydd ar 27 Mawrth 2022 wedi’i wisgo mewn gwisg Ladi Gymreig i gefnogi ei frawd, Adam.

 

Cafodd byd Peter a’i deulu ei droi wyneb i waered pan anfonwyd Adam i uned gofal dwys gyda heintiau ar yr ymennydd ym mis Ionawr 2022.

 

Dywedodd Peter: “Fe achubodd yr archarwyr yn yr Uned Gofal Dwys fywyd fy mrawd. Ar adegau, dim ond llygedyn o obaith oedd yno ac roedd amseroedd yn dywyll. Ond staff gweithgar yr ICU a’i helpodd i oroesi trwy roi gofal 24/7 iddo wrth iddo gael cymorth anadlu am ddau fis.

 

“Mae’n wych gallu rhoi yn ôl i’r nyrsys a achubodd Adam. Nawr mae fy nheulu yn hapus ac mae sefyllfa wirioneddol wael wedi troi yn un gadarnhaol.”

 

Dywedodd Tammy Bowen, Uwch Brif Nyrs: “Hoffem ni fel tîm yr Uned Gofal Dwys ddiolch i Peter Gillibrand am ei rodd garedig a meddylgar.

 

“Rydym yn gobeithio defnyddio’r arian hwn tuag at wireddu ein breuddwydion o adeiladu gardd ITU y bydd cleifion ac aelodau o’u teuluoedd yn gallu eu mwynhau.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion GIG lleol, defnyddwyr gwasanaeth a staff, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page