Mae staff yr ICU yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd i godi arian ar gyfer Glangwili

Rhedodd staff o’r Uned Gofal Dwys (ICU) yn Ysbyty Glangwili Hanner Marathon Caerdydd a chodwyd £4,200 tuag at ardd ICU newydd.

 

Fe wnaeth staff o’r uned rhedeg yr hanner marathon ar 1 Hydref 2023 i godi arian ar gyfer yr ardd.

 

Bydd yr ardd yn cefnogi cleifion sy’n cael eu derbyn i’r ICU gyda’u taith i adferiad. Bydd yn rhoi hwb therapiwtig i gleifion, gan roi ymdeimlad o normalrwydd iddyn nhw a’u hanwyliaid.

 

Bydd yr ardd yn caniatáu amser i ffwrdd o’r ardal glinigol, gan ddarparu lle heddychlon i gleifion gwrdd â theulu a ffrindiau a hefyd cyfle i weld eu hanifeiliaid anwes cariadus. Bydd yr ardd hefyd yn lle tawel i staff ac yn cefnogi eu lles.

 

Dywedodd Nerys Davies, Uwch Reolwr Nyrsio: “Roedd y diwrnod yn anhygoel, fe wnaethon ni i gyd fwynhau’n fawr ac rydym yn ddiolchgar iawn am roddion hael pawb. Rydyn ni i gyd yn falch iawn.

 

“Rydym am i’r arian fynd tuag at gyflawni ein breuddwyd o adeiladu gardd ICU y bydd cleifion ac aelodau o’u teuluoedd yn gallu ei mwynhau.”

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Am ymdrech tîm gwych! Diolch yn fawr iawn i holl staff yr ICU yn Glangwili a gymerodd ran yn Hanner Marathon Caerdydd.

 

“Mae cefnogaeth ein codwyr arian gwych yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page