Hywel Dda i ddechrau gwaith ar uned ddydd canser gwerth £3 miliwn

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cadarnhau heddiw (dydd Iau, 28 Mawrth 2024) y bydd gwaith adeiladu ar yr Uned Ddydd Cemotherapi (CDU) newydd yn Ysbyty Bronglais yn dechrau ym mis Mai.

https://haleheatingandrenewables.co.uk/

Bydd y prosiect yn sicrhau gwelliannau sylweddol mewn gofal a phrofiad i gleifion Hywel Dda.

Dywedodd Peter Skitt, Cyfarwyddwr Sir Ceredigion Hywel Dda a chyfarwyddwr prosiect ar gyfer datblygu’r uned newydd: “Rwy’n falch iawn y byddwn yn gwireddu ein huchelgais yn fuan i Ysbyty Bronglais gael uned addas i’r diben ar gyfer cleifion canser.

“Rydym wedi goresgyn oedi byr, a gyda chefnogaeth gan ein staff, Elusennau Iechyd Hywel Dda, aelodau ein Bwrdd a’n contractwr adeiladu, bydd y gwaith adeiladu yn dechrau’n fuan. Rwy’n disgwyl i’r uned newydd gwerth £3 miliwn fod yn barod i groesawu ei chleifion cyntaf y flwyddyn nesaf.”

Mae’r gyllideb ar gyfer y datblygiad wedi bod dan bwysau oherwydd costau deunyddiau sy’n cynyddu’n gyflym. Fodd bynnag, gyda chynllunio a chyllidebu gofalus, mae’r bwrdd iechyd bellach ar y trywydd iawn i bron i ddyblu’r arwynebedd llawr sydd ar gael ar gyfer triniaeth ac ardaloedd staff i 600 metr sgwâr.

Mae Peter Skitt yn parhau: “Bydd y prosiect yn ailfodelu rhan o’r arwynebedd llawr presennol ac yn addasu llety i sicrhau ei fod yn diwallu anghenion staff a chleifion i ddarparu cyfleuster modern a chroesawgar.

“Yn olaf, mae ein dyled yn fawr i ymdrechion codi arian diflino ein cefnogwyr elusennol, llawer ohonynt yn staff ein hunain neu’n aelodau o’n cymunedau Ceredigion, de Gwynedd a Phowys. Bydd eu hymrwymiad yn ein helpu i wireddu gweledigaeth sydd gennym ar gyfer ein cleifion a’n staff ers 2017. Bydd y cyfleuster newydd yn gwbl anadnabyddadwy o’i gymharu â heddiw,” meddai.

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page