Pwyllgor Apêl Elusennol y Maer yn rhoi £1,000 i Glangwili

Mae Pwyllgor Apêl Elusennol y Maer wedi bod mor garedig â rhoi £500 i’r Uned Dialysis a £500 i’r Uned Ddydd Cemotherapi yn Ysbyty Glangwili.

 

Mae Pwyllgor Apêl Elusennol y Maer yn bwyllgor o wirfoddolwyr sy’n trefnu cyngherddau blynyddol, rafflau, boreau coffi, gwerthiant a digwyddiadau.

 

Dywedodd Sylvia Perkins, Maeres: “Ar ran Elusen Maer Caerfyrddin, mae’n bleser gennym gyflwyno’r ddwy siec i’r Uned Dialysis a’r Uned Ddydd Cemotherapi yn Ysbyty Glangwili.

 

“Codwyd yr arian yma yn ein noson Cawl a Chân a gynhaliwyd gennym yng Nghlwb Quinns yng Nghaerfyrddin.

 

“Fe wnaethon ni ddewis yr unedau hyn gan eu bod yn gwneud gwaith rhyfeddol ac yn gofalu am gymaint o bobl leol sy’n cael triniaeth.”

Dywedodd Gina Beard, Prif Nyrs Ganser: “Rydym mor ddiolchgar pan fydd y cyhoedd yn dewis cefnogi elusen ein bwrdd iechyd ac felly, y gwasanaethau sy’n darparu triniaethau canser.

 

“Rydym yn gallu defnyddio’r arian i gefnogi profiad gwell i gleifion. Mae arian a godir fel hyn yn cefnogi adnoddau megis llyfrau defnyddiol a therapi chwarae i blant pobl sy’n mynd trwy driniaeth canser, a gwelliannau yn amgylchedd yr uned sy’n ei wneud yn lle mwy cyfforddus i fynychu. Ni fyddai’r rhain i gyd yn bosibl heb godwyr arian anhygoel.”

 

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda a rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.hywelddahealthcharities.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page