Rhedwyr yn codi dros £2,000 i Ward Picton

Rhedodd Carys James a Maria Nicholas Hanner Marathon Caerdydd ym mis Hydref gan godi dros £2,000 ar gyfer Ward Picton, y Ward Gynaecoleg, yn Ysbyty Glangwili.

 

Rhedodd y pâr yr hanner marathon i ddiolch i’r holl staff a oedd yn gofalu am Mam Carys a gafodd ddiagnosis o ganser yr ofari ym mis Tachwedd 2022.

 

Dywedodd Carys: “Roedd Hanner Marathon Caerdydd yn hwyl ac yn hynod werth chweil. Mwynhaodd y ddau ohonom yn fawr. Mae’n dipyn o gamp i Maria o ystyried mai dim ond ym mis Ionawr 2023 y dechreuodd hi redeg.

 

“Fe wnaethon ni godi £4,030.28, ac fe’i rhannwyd rhwng dwy ward. Aeth £2,015.14 i Ward Picton yn Ysbyty Glangwili a bydd y £2,015.14 sy’n weddill yn cael ei roi i Ward 12 yn Ysbyty Singleton.

 

“Ein nod oedd codi £1,000 ac fe wnaethom ragori ar ein nod o fewn y 24 awr gyntaf. Mae’r ddau ohonom wedi ein syfrdanu gymaint gan yr hyn rydym wedi’i gyflawni a’r arian rydym wedi’i godi ar gyfer y ddwy ward anhygoel a oedd yn gofalu am fy Mam ar adeg pan oedd ei hangen fwyaf arni.

 

“Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r nyrsys a’r staff ar Ward Picton yn Ysbyty Glangwili ac ar Ward 12 yn Singleton.

 

“Heb y staff anhygoel, efallai na fyddai Mam wedi dychwelyd adref. Rydym yn ddiolchgar am byth am eich gwaith caled. Hefyd, diolch yn fawr iawn i Feddyg Ymgynghorol Mam yn Ysbyty Singleton, rydych chi wedi bod yn hollol anhygoel trwy’r daith gyfan hon, ac rydyn ni fel teulu yn diolch i chi am bopeth rydych chi wedi’i wneud i helpu.”

 

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda a rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

 

I gael rhagor o fanylion am yr elusen a sut y gallwch chi helpu i gefnogi cleifion a staff lleol y GIG, ewch i www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page