46 drenau a system giwio yn eu lle cyn gêm Rygbi

Mae Great Western Railway yn atgoffa cefnogwyr rygbi y bydd y trenau’n brysur iawn yn union cyn ac ar ôl gêm Cymru yn erbyn y Barbariaid ar ddydd Sadwrn, ac y bydd system giwio ar waith i helpu pobl i gyrraedd adref yn ddiogel.

Mae’r cwmni’n darparu 46 o drenau i ac o orsaf Caerdydd Canolog ar gyfer yr ornest, y mae disgwyl brwd amdani, yn Stadiwm Principality (1430).

Atgoffir cefnogwyr sy’n teithio rhwng Llundain a Chaerdydd bod gwaith peirianyddol yn golygu y bydd gwasanaethau’n mynd ar lwybr wedi’i ddargyfeirio drwy’r dydd, ac y bydd y daith yn cymryd 30 munud yn hirach.

Bydd GWR yn rhedeg 29 o drenau i Gaerdydd Canolog cyn y gêm, ac y bydd 17 o drenau eraill yn mynd â chefnogwyr adref.

Rugby fans arriving at Cardiff Central Railway Station before Wales v England Six Nations match .25/02/2023

Gan ddefnyddio’r system oedd ar waith ar gyfer cystadleuaeth y Chwe Gwlad, gofynnir i gefnogwyr sy’n teithio i’r dwyrain tuag at Gasnewydd ar ôl y gêm i giwio ar y sgwâr o flaen gorsaf Caerdydd Canolog, yn hytrach nag ym maes parcio Glan yr Afon.

Dywedodd Richard Rowland, Cyfarwyddwr Gwasanaethau i Gwsmeriaid a Gweithrediadau GWR:

Rydym yn falch i gynnig rhywfaint o wasanaethau ychwanegol fel y gall pobl ymweld â Chaerdydd /dod i Gaerdydd a chael taith gyfforddus, ond bydd y trenau’n brysur iawn yn y cyfnod cyn dechrau’r gêm a’r cyfnod yn syth wedyn. Er mwyn osgoi’r ciw/iau, efallai yr hoffech aros i fwynhau’r awyrgylch yn y ddinas wych hon cyn mynd am adref.

“Gwiriwch yr amserau teithio ac os oes angen ichi fynd /ymadael yn syth ar ôl y gêm, cofiwch ganiatáu digon o amser i giwio a mynd ar y trên yn ddiogel.”

Dywedodd Adam Terry, Pennaeth Cynllunio Trenau Trafnidiaeth Cymru:

“Byddwn yn ychwanegu capasiti lle bo modd ond disgwylir y bydd gwasanaethau i ac o Gaerdydd yn union cyn ac ar ôl y gêm yn brysur, felly dylech ganiatáu digon o amser ar gyfer eich taith.

“Ar ôl y gêm bydd ein system giwio arferol ar waith a bydd digon o wasanaethau /drenau ar gael. Hoffem ddiolch i’n cwsmeriaid ymlaen llaw am fod yn amyneddgar/am eu hamynedd gyda’u cyd-gefnogwyr a’n staff wrth inni sicrhau bod pawb yn mynd/cyrraedd adref yn ddiogel.”

I gael mwy o wybodaeth, neu i wirio’ch taith, ewch i GWR.com

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: