Amnest Gwastraff a Theiars ym Mhencader

Mae trigolion ym Mhencader a’r ardaloedd cyfagos yn cael eu hannog i gael gwared ar bethau.

https://haleheatingandrenewables.co.uk/

Cynhelir amnest gwastraff a theiars yn Ysgol Cae’r Felin, Pencader, ddydd Iau, 2 Tachwedd, 8am-1pm.

Gellir dod â’r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu yn ogystal â bagiau du.

Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar; fodd bynnag, ni dderbynnir teiars tractorau na theiars lorïau.

Ni dderbynnir gwastraff peryglus megis paent, tiwbiau fflworoleuadau, batris, cemegion, poteli nwy ac asbestos na gwydr, gwastraff masnach, gwastraff adeiladu a gwastraff amaethyddol.

Hefyd, bydd biniau compost ar werth am £12.

Caiff trigolion eu cynghori i wahanu eu gwastraff ac i ddod â phrawf o’u cyfeiriad.

Bydd amnestau eraill yn cael eu cynnal ym Maes Parcio Llanybydder, ddydd Iau, 18 Ionawr (2018) ac ym Maes Parcio Mart Castellnewydd Emlyn ddydd Iau, 22 Chwefror (2018) rhwng 8am ac 1pm.

Mae’r ardaloedd wedi cael eu dewis er mwyn helpu pobl sydd heb fod yn byw yn agos at Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref i waredu eu gwastraff.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page