Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd yn galw ar actorion ifanc i Ddeffro’r Gwanwyn

Mae’r Urdd yn galw ar actorion ifanc i fod yn rhan o hanes drwy gofrestru ac ymuno yng nghynhyrchiad cyntaf Theatr Ieuenctid yr Urdd ers ail-lansio’r cwmni dylanwadol yn yr hydref.

 

Dan ofalaeth greadigol Angharad Lee fel cyfarwyddwr a Rhys Taylor yn Gyfarwyddwr Cerdd, sioe lwyfan gyntaf Y Cwmni bydd cynhyrchiad newydd o ‘Deffro’r Gwanwyn’ gan Dafydd James. Yn ogystal â’r cyfle i feithrin eu crefft mewn gweithdai preswyl, bydd cyfle i actorion ifanc ennill profiadau anhygoel drwy berfformio ar lwyfan Theatr y Werin yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ym mis Medi.

 

Meddai Branwen Davies, Trefnydd Y Cwmni:

 

“Mae Deffro’r Gwanwyn yn ddathliad lliwgar ac egnïol o ieuenctid a rebelio. Mae’n ymwneud a themâu sydd dal yn anghyfforddus i’w trafod ar brydiau a hynny mewn modd gonest a miniog.

 

“Bydd y cynhyrchiad yma yn gyfle arbennig i aelodau newydd Theatr Ieuenctid yr Urdd fod yn rhan o gynhyrchiad proffesiynol adnabyddus wedi ei gyfieithu gan Dafydd James, dramodydd a chyfansoddwr mwyaf cyffrous ac unigryw Cymru. Mae’r Urdd yn ymfalchïo yn ein nod o gynnig cyfleodd arbennig i bobl ifanc Cymru. Oherwydd hyn mae’n hanfodol fod y Mudiad yn rhoi cyfle i aelodau Y Cwmni fod yn rhan o gynhyrchiad proffesiynol adnabyddus gan ddangos ein bod o ddifri ynglŷn â chynnig profiadau safonol a phroffesiynol i’n pobl ifanc.”

 

Perfformiwyd addasiad Cymraeg Dafydd James o’r sioe gerdd ‘Spring Awakening’ yn gyntaf gan Theatr Genedlaethol Cymru yn 2010. Wedi ei seilio ar ddrama bwerus a dadleuol Frank Wedekind, ysgrifennwyd y sioe gan Steven Sater a’r gerddoriaeth gan Duncan Sheik ar gyfer lwyfan Broadway yn 2006. Mae’r cynhyrchiad yn archwilio deffroad rhywiol, ieuenctid yn rebelio a hunan ddarganfyddiad. Mae’r cynhyrchiad wedi ei osod yn 1891 ond yn cynnwys cerddoriaeth gyfredol sydd yn creu tensiwn a gwrthdaro difyr. Mae’r cynhyrchiad yn cyfleu neges gryf os ydy ffyrdd o ddehongli rhywioldeb ac unigoliaeth yn cael eu cyfyngu, neu eu barnu a’u rhwystro, yna gall arwain at ganlyniadau trychinebus. Mae’n wahoddiad i fod yn agored a gonest.

 

Eglurai Branwen bwysigrwydd dewis Deffro’r Gwanwyn fel cynhyrchiad cyntaf Y Cwmni:

 

“Rydw i o’r farn ei fod yn ddewis eofn ac yn gyfle i griw o bobl ifanc sydd yn byw’r themâu i fynegi eu hunain mewn modd theatrig, bythgofiadwy. Mae’n gyfle i genhedlaeth ifanc sydd wedi dioddef yn ystod cyfnod Covid i fynegi eu rhwystredigaethau ac i wahodd trafodaeth am eu barn ac am eu gweledigaeth nhw o’r byd. Mae’n gyfle i wyntyllu rhwystredigaeth a darostyngiad y blynyddoedd cyfyngedig diwethaf, ond hefyd ystyried gobaith ar gyfer y dyfodol.”

 

Dywedodd Sian Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod a Chelfyddydau’r Urdd:

 

“Ers ail-lansio Theatr Ieuenctid yr Urdd yn yr hydref, mae’n braf gweld fod pobl ifanc wedi manteisio ar weithdai gan Y Cwmni, a bod yr awch yn parhau am gyfleodd celfyddydol yn y Gymraeg. Hoffwn ddiolch unwaith eto i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth ariannol o £1 miliwn dros gyfnod o bum mlynedd sydd wedi ein galluogi i wireddu’r freuddwyd o ail-sefydlu Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd, a chynnig cyfleoedd a phrofiadau llwyfan i bobl ifanc ar draws Cymru.”

 

Mis Mawrth bydd clyweliadau yn cael eu cynnal ym Mangor, Abertawe ac ar lein i sicrhau bod artistiaid a pherfformwyr ifanc ar hyd Cymru yn cael cyfle i ymuno yn y cynhyrchiad. Bydd hefyd modd recordio clyweliad a’i rannu. Gofynnir i actorion ifanc rhwng 16-25 oed sydd â diddordeb ymuno â’r cynhyrchiad baratoi cân a monolog* dim nwy na 3 munud o hyd ar gyfer y clyweliad. Yn ogystal â phrif gymeriadau a chast, bydd Y Cwmni yn chwilio am fand byw a thîm o bobl ifanc i gynorthwyo cefn llwyfan o fis Ebrill ymlaen, sydd yn cynnwys cyfleoedd cynllunio a rheoli llwyfan.

 

Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru diddordeb i ymuno â’r Cwmni ewch i urdd.cymru/y-cwmni.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page