Cyfle i fentro i fyd busnes drwy Llwyddo’n Lleol 2050

Mae Llwyddo’n Lleol 2050 wedi lansio cyfle arbennig i 24 person ifanc i ymuno â rhaglen hyfforddiant busnes 10 wythnos.

 

Mae’r cyfle yn rhan o elfen ‘Mentro’ Llwyddo’n Lleol 2050 ac maent yn galw ar bobl ifanc rhwng 18-35 oed o ardal ARFOR (sef siroedd Sir Gâr, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn), sydd awydd dechrau busnes neu sydd wedi sefydlu busnes yn y ddwy flynedd ddiwethaf ac am ddatblygu ei busnes ymhellach i ymgeisio am y cyfle unigryw yma.

 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn sesiynau wythnosol gydag arbenigwyr busnes ar ystod eang o bynciau gan gynnwys marchnata, rheoli cyllid a denu cwsmeriaid. Yn ogystal â chefnogaeth arbenigol bydd cyfranogwyr hefyd yn derbyn cymorth ariannol o £1,000 i ddatblygu ei syniad busnes.

 

Mi fydd yna gyfle ychwanegol hefyd i un unigolyn o fewn pob carfan i ennill £1,000 ychwanegol mewn cystadleuaeth ar ddiwedd y rhaglen hyfforddiant lle bydd yr unigolion yn cyflwyno ei syniad busnes i banel o feirniaid gyda’r buddugol yn derbyn y wobr ariannol ychwanegol.

 

Drwy gymryd rhan yn y sesiynau, fe fydd yna gyfle iddynt ddatblygu rhwydwaith o entrepreneuriaid ifanc er mwyn eu galluogi i rannu syniadau a heriau a chreu cysylltiadau ar draws y rhanbarth.

 

Dywedodd Aled Pritchard, un o swyddogion prosiect Llwyddo’n Lleol: “Mae Llwyddo’n Lleol, o dan gynllun ARFOR 1, eisoes wedi cefnogi sawl unigolyn ifanc o Wynedd a Môn i fynd ati i lwyddo yn lleol a sefydlu busnes. A dwi’n hynod o gyffrous o dan ARFOR 2 fod modd i ni groesawu pobl ifanc o Sir Gâr, a Cheredigion yn ogystal â Gwynedd a Môn i fanteisio ar y cyfle yma.

 

“Byddwn i’n annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn sefydlu busnes neu ddatblygu busnes newydd i wneud cais. Boed yn syniad bach neu fawr, ewch amdani!”

Ychwanegodd Jade Owen, Rheolwr Prosiect Llwyddo’n Lleol 2050: “Un o amcanion y prosiect yw darbwyllo pobl ifanc a theuluoedd ifanc bod modd cael dyfodol disglair, gyda swydd dda o fewn maes cyffrous, yn eu cymunedau cynhenid.

 

“Mae’r cyfle yma yn fodd o roi siawns i bobl ifanc i arbrofi gyda mentergarwch a datblygu sgiliau fyddai’n galluogi iddynt i gael yr hyder i ddechrau busnes a ffynnu o fewn eu hardaloedd.”

 

Dyma’r ffenest ymgeisio gyntaf o dan yr elfen ‘Mentro’ ac mi fydd y ffenest yn agored rhwng y 20fed o Fedi a’r 1af o Hydref.

Cyn mynd ati i lenwi’r ffurflen gais fe anogir ymgeiswyr i ddarganfod fwy am y cyfle a’r gofynion drwy ddarllen y canllawiau a welir yma

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: