Tŷ y Beasley’s Ar Werth

Rhif 2 Yr Allt Llangennech. Dyma yw’r tai pwysicaf yn hanes yr iaith Gymraeg ac mae’r ty yn agos yng ngalon pobl ardal Llanelli. 

Y bobl oedd yn byw yno oedd Eileen a Trefor Beasley a’i blant Delyth ac Elidyr. Roedd Eileen a Trefor Beasley wedi gwrthod talu treth i Gyngor Llanelli gan eu bod wedi derbyn y bil yn Saesneg.

Ar ôl blynyddoedd o ddioddef a’r beiliaid yn dod a chymryd eu eiddo a chael eu cartref wedi’i dynnu oddi arnynt yn y diwedd, ennillodd y Beasley’s eu brwydr dros yr iaith Gymraeg pan ildiodd y cyngor a derbyn bil treth mewn dwy iaith.

Ar ôl gyfweld gyda ymwelydd cyson y adeilad sef Mr Dai Richards a gofyn sut fath o bobl oedd y Beasley’s, dywedodd ei fod yn “Teulu fel ni” ac yn bobl “Down to Earth”. Dywedodd hefyd “Mae’r enw Beasley’s yn mynd hefo’r iaith Gymraeg”.

Ym 1962, fe drafododd Sylfaenydd Plaid Cymru Saunders Lewis ei darlith Tynged yr Iaith, lle mae’n sôn yn benodol am y frwydr a wynebwyd gan Eileen a Trefor Beasley. Yn dilyn y darlith yma sefydlwyd Cymdeithas Yr Iaith Gymraeg.

Tŷ y Beasley’s yn 2023

Nawr bod y tŷ ar y farchnad agored am bris o £140,000 mae’r dyfodol hanes yr iaith Gymraeg yn ansicr.

Read more on the Beasley’s here: https://www.llanellich.org.uk/files/332-welsh-language-movement

 

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online Thank you for supporting independent journalism and contributing to the future of local news in Carmarthenshire. Carmarthenshire News Online has been dedicated to providing unbiased and trustworthy news, free from commercial or political influence. By donating as little as £1, you can help ensure the continuation of this important source of information for the community. Your contribution will have a significant impact on the sustainability of independent journalism. If you're looking to enhance your brand's visibility, we also offer advertising opportunities on our Livestream and podcasts. Our special offers provide excellent value for reaching our engaged audience. To learn more about these opportunities and to discuss your advertising needs, please feel free to call or text us at 07308598604. Thank you again for your support, and together we can ensure the availability of quality local news for Carmarthenshire and beyond.

Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page