Pennaeth yn derbyn MBE gan y Tywysog William

MAE prifathro ysgol gynradd yn Abertawe wedi bod i Balas Buckingham y mis hwn i dderbyn MBE gan y Tywysog William.

Cyflwynwyd y wobr i Alison Williams, Pennaeth Ysgol Gynradd Craigfelen ers 11 o flynyddoedd, am ei gwasanaethau i addysg a’r gymuned.

Yn ystod ei chyfnod fel pennaeth mae wedi arwain yr ysgol at ganlyniadau arolwg ‘rhagorol’ gan Estyn yn ogystal ag ysgrifennu dwy astudiaeth achos arfer gorau.

Mae ei hangerdd dros addysg fenter wedi sicrhau bod hyn wrth wraidd cwricwlwm yr ysgol ac mae wedi lledaenu i ysgolion eraill.

Mae hi wedi arwain prosiect llwyddiannus iawn Menter Abertawe, gyda thros 40 o ysgolion yn cymryd rhan eleni mewn digwyddiad lle meddiannwyd Gerddi’r Castell ar gyfer digwyddiad marchnad fenter.

Meddai Robert Smith, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Addysg a Dysgu, “Hoffwn longyfarch Alison ar dderbyn y wobr hon.

“Mae Ysgol Craigfelen yn ysgol wych ac rwy’n siŵr bod pawb sy’n gysylltiedig â hi’n falch iawn o Alison.”

We thrive on reporting on local and national news for the people of Carmarthenshire and an extended online audience. We are  free from commercial or political influence and we report without fear, favour or prejudice. We hold those in power to account. We provide all the news for free, for everyone to read. We do need your help to continue. For as little as £1 donation you can contribute to keeping local democratic reporting alive. Your contribution will enable us to keep the news machine going and ensure the future of local news for Carmarthenshire. Every contribution is welcome and will have an impact on independent journalism. We thank you in advance. Please donate here: Support Carmarthenshire News Online

You cannot copy any content of this page

%d bloggers like this: